ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2565
เลขที่กรมธรรม์ :
เลขที่บัตรประชาชน :
(กรอกติดกัน 13 หลักไม่ต้องเว้นวรรค)